Discover Peru
Espa˝ol Franšais
Leimebamba

Up Home

Leimebamba
Seen: 26,767
Town/place Leimebamba
Department: Amazonas
Categories:Town, village
Author:Walter Wust (Peru)

Send this photo to a friend as a postcard